Minister of the Ministry of Police and Prisons
Policy advise to the Minister
General Policing
Crimes
» FORENSICS  
» PROSECUTIONS  
» DOMESTIC VIOLENCE  
» CRIMINAL INVESTIGATION  
Operations
Corporate and Strategic Services
Samoa - Australia Police Partnership
Contact Us
Site Map
Organisation Structure
Homepage
GOAL: "Strengthened detection, investigation and prosecution of offenders"
SINI AUTU: "Faamalosia sailiiliga, suesuega ma le faamasinoina o e solitulafono"


Responsibilities:
Improve the quality of investigation and prosecution
Faaleleia le tulaga o suesuega ma faamasinoga
Improve forensic capability and capacity
Siitia le agavaa ma le tomaio le vaega o suesuega faasaienisi
Improve the communication with victims and complaints
Faaleleia le fesootaiga ma tagata aafia i faiga faasolitulafono ma e na faaulu mai a latou mataupu
Strengthen alliances and cooperation across the Law and Justice sector
Faailoa ma foia solitulafono o loo sili ona atualuga ai tagata lautele
Prioritize investigations relating to sexual abuse in particular children
Faamalosia le galulue faatasi ma le vaega o Tulafono ma Amiotonu
Improve police response and investigation of domestic violence offences
Ave le faamuamua I le suuesueina o mataupu tau faigaaiga faamalosi e aafia ai le fanau laiti
© Copyright Samoa Ministry of Police